השאירו פרטים לקבלת הצעה:

הקוד האתי

הערכים המובילים

קבוצת חנן מור גיבשה קוד אתי אשר נועד לתמוך ביישום החזון ומטרותיה. הערכים וכללי הפעילות המפורטים להלן יכוונו את חברי הדירקטוריון, הנהלת הקבוצה ואת עובדיה בפעילותם למימוש החזון ולמען הדורות הבאים, בתוך הקבוצה ומחוצה לה. הנהלת הקבוצה אחראית ומחויבת לפעול על פי הקוד האתי ולנקוט את האמצעים הדרושים לפרסומו ולהטמעתו בישויות העסקיות השונות. הערכים וכללי הפעילות יכוונו את חברי הקבוצה בכל דרג מנהלים כעובדים ביחסיהם עם הגורמים השונים הקשורים בפעילות היומיומית של הקבוצה: עובדים, לקוחות, ספקים, קהילה, סביבה, בעלי מניות, משקיעים, שוק ההון, והמתחרים.

שותפות דרך

 שותפות דרך לא באה להגדיר את המקום אליו אנו שואפים להגיע, אלא את האופן בו אנו מנווטים אליו. היא באה לידי ביטוי בחבירה לגורמים רבים בשוק, מתוך רצון לשותפות אמיתית שבבסיסה הוגנות והליכה משותפת לאורך זמן. שותפות הדרך שאנו מיישמים בקבוצה נשענת על שקיפות ומתן יחס אישי. השקיפות באה לידי ביטוי בהצגת מלוא המידע הרלוונטי לכל גורם, תוך הצגה כנה של ההזדמנויות בהמשך הדרך אך גם של סיכונים אפשריים. היחס האישי לכל גורם מאפשר לנו להקשיב לכל אחד מאותם מחזיקי עניין, להבין את צרכיו ואת ביקורתו, ולצעוד יחדיו בדרך שתהווה הישג משמעותי לשני הצדדים.

מחויבות להצלחה 

להבטיח זה קל, אך לערוב להצלחה מחייב מאמץ גדול יותר. להיות מחויב להצלחה של הצד השני פירושו לשאת באחריות הכוללת לתהליך, גם אם לא ביצענו את כולו. הדבר כרוך בבחינה של תוצאות מעשינו ומעשי הפועלים בשמנו, בכל עת, ומחויבות לשאת בתוצאותיהם הישירות והעקיפות ביחס לכל אחד ממחזיקי העניין שלנו. כדי להיות מחויבים להצלחה ולשאת בתוצאות מעשינו, עלינו בראש ובראשונה להבין את השפעתם, בהיבט הכלכלי, החברתי והסביבתי, לאורך כל שלבי פעילותנו – החל בתכנון הראשוני ועד למהלך המגורים בנכס. רק נשיאה באחריות, תוך הגדרה באופן מדויק של המטרות, גיבוש האסטרטגיה להשגתן, ונכונות להודות גם בטעויות, תבטיח כי נקבל את האמון לו אנו ראויים.

חתירה למצוינות

חתירה למצוינות משלבת הקפדה מתמדת על התנהלות מקצועית, תוך הישענות על תהליכי למידה מוסדרים, והקפדה על עמידה בסטנדרטים מובילים. כחברה יזמית נזכור כי החתירה שלנו למצוינות נבחנת ביכולתנו למלא את ההבטחה לפיה "הלקוח במרכז", ולהתחייב בפניו כי כל מי שלוקח חלק בעשייה, בשמנו או מטעמנו, עושה זאת לכל הפחות באותה רמה מקצועית כמונו, כדי להעניק לו בית בישראל. המקצועיות והמצוינות מגלמות בתוכן יישום של תהליכי למידה, תוך שיתוף וניהול הידע בקבוצה, והכל במסגרת מאורגנת הכוללת הצבת יעדים ומטרות, ובקרה שוטפת לגבי מידת השגתן.

חדשנות עסקית 

כקבוצה יזמית, אנו נשענים על ערך החדשנות העסקית, כיוון שהיא זו המאפשרת לנו להרחיב את גבולות פעילותנו וליצור מדי יום יתרונות ופרויקטים חדשים עבור לקוחותינו. החדשנות אינה ערך מוסף, אלא בסיס להיערכותנו לאתגרים הבאים, תוך פריצה מתמדת של גבולות הארגון, כדי לזהות רעיונות חדשים שניתן ליישם בקבוצה. כארגון שחרת על דגלו את יישום ערך הקיימות בבניה, תוך גיבוש זהות ייחודית מובילה בארץ, עלינו ליזום מהלכים חדשניים, ולעודד יצירתיות בקרבנו. נזכור כי החדשנות צומחת בקרב כל אחד ממחזיקי העניין שלנו, והבסיס לפיתוח פתרונות חדשניים ללקוחותינו נעוץ בהקשבה לסובבים אותנו, תוך בחינת מתמדת של הנעשה בשווקים המקומיים והבינלאומיים, ונכונות להעיז ולנצל הזדמנויות עסקיות. כחלוצים בתחום הקיימות, מוטלת עלינו החובה ללמד את לקוחותינו כיצד לנהוג על פי עקרונותיה.

Powered By Geek Digital.