השאירו פרטים לקבלת הצעה:

תחום פעילות חדש – ייזום והשבחת מקרקעין

התקשרות עם בעלי מקרקעין פרטיים לטובת מהלך שינוי ייעודי של קרקעות חקלאיות בעלות פוטנציאל השבחה לייעוד של בנייה בגבולות העיר.

הגדלת עתודות הקרקע לבנייה ולייזום לקבוצת חנן מור לטווח הבינוני והארוך בתחומי המגורים, המסחר, הלוגיסטיקה, המשרדים והתעסוקה.

השבחת המקרקעין בשלב התכנון הראשוני, תוך התאמה לתמהיל ולצרכים של השוק בתחומי המגורים, המסחר והתעסוקה.

תחום בעל רווחיות גולמית גבוהה – השקעה כספית נמוכה טרם הפשרת המקרקעין.

זכאות לדמי ייזום במקרקעין וקבלת זכות סירוב  ראשונה לעסקאות עתידיות לאחר הפשרת המקרקעין

 

מחלקה משפטית: sarit@hmg.co.il

 

Powered By Geek Digital.